Odstránenie graffiti Zvolen

Situácia, s ktorou sa už stretlo množstvo ľudí je odstránenie graffiti (tagov) z povrchov budov alebo iných objektov. Na základe vlastných skúseností vedia zhodnotiť, že odstrániť dokonale graffiti Zvolen je veľmi zložitá záležitosť. Nie je možné vždy odstrániť úplne celé graffiti a niekedy sa dá odstrániť iba ich časť alebo to vôbec nie je možné. Tento problém dokážeme riešiť pomocou aplikácie antigraffiti ochrany Zvolen. Antigrafitti ochrana Zvolen má podobu náteru alebo nástreku a životnosť antigraffiti ochrany Zvolen sa pohybuje v rozmedzí 4 až 6 rokov. Počas doby, ktorú garantujeme ako životnosť antigraffiti ochrany, poskytujeme servis odstránenia graffiti Zvolen. Aplikujeme nasledovný postup pre odstraňovanie graffiti Zvolen. Zákazník po nájdení budovy, ktorá bola znehodnotená graffitmi, nás môže kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom mailu na adrese centrala@a-servislipka.cz. Ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré nám zabránia dôjsť k zákazníkovi ihneď zaručujeme, že našu návštevu uskutočníme najneskôr do 14 dní odo dňa prebratia oznámenia. Aby sme však mohli graffiti odstrániť kvalitne a bezpečne je nutné, aby boli vhodné klimatické podmienky. Je dôležité, aby vonkajšia teplota vzduchu neklesla pod 10 °C. Aj pri odstraňovaní tých najmenších graffiti, vieme zaručiť veľmi dobrý výsledok. Ak aplikujeme antigraffitti náter Zvolen na miesto, z ktorého sme odstraňovali graffiti, nie je už potrebné realizovať žiadne iné povrchové úpravy akou je napríklad úprava farby fasády. Na objektoch, kde sme opätovne vykonávali odstránenie graffiti Zvolen, nanášame už nový plát antigraffiti ochrany bezplatne, na vlastné náklady.

Pre viac informácii kliknite SEM.