Odstránenie graffiti z plochy ošetrenej antigraffiti Zvolen

Odstránenie grafity Zvolen – pri tejto zákazke sme odstraňovali graffiti z objektu vo Zvolene, ktorý už bol v minulosti ošetrený pomocou antigraffity ochrany. Zákazka bola uskutočnená dňa 18. júla 2013. Prácu sme realizovali prostredníctvom štyroch zamestnancov našej upratovacej spoločnosti a trvala celkovo 8 hodín. K úspešnému odstráneniu grafity Zvolen sme použili špecializovaný prípravok na odstránenie graffiti vo forme spreja a následne sme plochu umyli pomocou vody a vysokotlakového zariadenia. Pre odstránenie graffiti vo Zvolene sme spotrebovali celkom 12 kusov odstraňovača. Pri odstránenia grafiti vo Zvolene bolo nutné, aby sme grafity z povrchu fasády odstránili a nie len pretreli fasádnou farbou. Pokiaľ by sa graffiti prestriekali alebo pretreli došlo by k tomu, že by graffiti začali po zaschnutí fasádnej farby cez ňu presvitať a prestupovať. Úspešnosť pri našom odstraňovaní graffiti vo Zvolene bola zabezpečená prostredníctvom použitia vysokotlakového zariadenia. Po zaschnutí sme opätovne nanášali antigraffiti ochranu, ktorej vrstva bola našou prácou zoslabená a mierne odstránená spoločne s graffitmi. Antigraffiti ochrana existuje v podobe antigraffitového nástreku či náteru. V tomto prípade sme nanášali antigraffiti náter v celkovom množstve 3 l. Antigraffiti ochrana Zvolen je najlepším variantom, ako možno zaručiť dokonalé a jednoduché odstránenie grafitov z povrchov fasád, omietok vo Zvolene. Zo strany zákazníka bola s našou vykonanou prácou viditeľná spokojnosť.

Pre viac informácii kliknite SEM.