Kvalitné odstránenie grafitov a aplikácia antigrafitového náteru

V období od 8. do 10. novembra 2013 sme realizovali zákazku – Nanesenie antigraffitového náteru Zvolen /ANTIGRAFITTOVÁ OCHRANA ZVOLEN – AGO /,  pri ktorej sme vykonávali opravu fasádnej omietky a na to nanášali antigraffitovú ochranu. Pri nanášaní tejto antigraffitovej ochrany a oprave omietky sme pracovali s plochou o rozmere cca 265m2. Prácu uskutočnili traja zamestnanci našej upratovacej firmy, ktorý pri nej strávili celkovo 33 hodín.

Antigraffitovú ochranu Zvolen zabezpečujeme našim zákazníkom v podobe antigraffitového nástreku či náteru. Najskôr bolo nutné oblepiť plochu do výšky, ktorá bola dopredu dohodnutá a do ktorej budeme antigraffitovú ochranu nanášať. Až potom sa mohlo pokračovať v realizácii zákazky. Pri nanášaní antigraffitového náteru v Zvolene sme použili 30 litrov antigraffitovej ochrany. Táto ochrana je jediný možný spôsob ako eliminovať problémy pri odstraňovaní graffitov a predísť tak neopraviteľným škodám povrchu omietok, fasád a podobne. Pri práci sme sa nestretli s väčšími problémami, všetko sa podarilo podľa plánov a so 100% úspešnosťou. Menšie problémy nám robilo len chladné počasie, kvôli ktorému antigraffitový náter pomalšie schol. Akciu môžeme hodnotiť veľmi pozitívne aj keď jej celková doba sa mierne predĺžila z dôvodu už spomínaného nepriaznivého počasia. Zákazník však aj po menšom predĺžení doby realizácie bol s našim konečným výsledkom veľmi spokojný.

Ďalej pre vás vieme vykonať tieto činnosti: odstraňovanie grafitov, čistenie fasád, antigrafitová ochrana, umývanie okien a výkladov, výškové práce, postavebné práce, fluatácia podláh, strojové čistenie kobercov, tepovanie kobercov atď.

ďalšie informácie nájdete TU