Monthly Archives: november 2013

Odstránenie graffiti z plochy ošetrenej antigraffiti Zvolen

Odstránenie graffiti z plochy ošetrenej antigraffiti Zvolen
Odstránenie grafity Zvolen – pri tejto zákazke sme odstraňovali graffiti z objektu vo Zvolene, ktorý už bol v minulosti ošetrený pomocou antigraffity ochrany. Zákazka bola uskutočnená dňa 18. júla 2013. Prácu sme realizovali prostredníctvom štyroch zamestnancov našej upratovacej spoločnosti a trvala celkovo 8 hodín. K úspešnému odstráneniu grafity Zvolen sme použili špecializovaný prípravok […]

By |13 novembra, 2013|odstránenie graffiti Zvolen|0 Comments

Antigraffiti náter – Antigraffiti systém Zvolen

Antigraffiti náter – Antigraffiti systém Zvolen
Zákazka, Antigraffitový náter – ochrana proti grafiti Zvolen – jednalo sa o nanesenie antigraffitového náteru vo Zvolene na povrch budovy vo vlastníctve zákazníka. Akciu vykonávali piati naši zamestnanci v dňoch 2. až 6. augusta 2013. Povrch, na ktorý sme naniesli antigrafitovú ochranu, bo v celkovom rozmere 760 m2. Na realizáciu sme spotrebovali […]

By |12 novembra, 2013|antigraffitový náter|0 Comments

Antigraffitový náter– Zvolen

Antigraffitový náter– Zvolen

Zákazka, pri ktorej sme nanášali antigraffitový náter na budovu Zvolen, bola realizovaná 12. júla. Akciu zabezpečovali naši traja naši zamestnanci a celková práca bola v rozsahu 18 hodín. Náter sme nanášali na klasickú hladkú omietku.

Na natretie budovy antigraffitovým nástrekom Zvolen o ploche 175m2 sme použili tri 10 litrové nádoby antigraffitového náteru. Náter […]

By |12 novembra, 2013|antigraffitový náter|0 Comments

Odstránenie graffiti Zvolen

Odstránenie graffiti Zvolen

Odstránenie graffiti Zvolen z povrchu fasády, ktoré neboli ošetrené antigraffiti náterom Zvolen môže byť veľmi problémové. Úspešnosť nikdy nie je 100%. V prípade, že sa grafity (tagy) Zvolen podarí z fasády odstrániť, je na povrchu zanechaný vyšúchaný fľak, a musí sa riešiť jeho oprava. Pokiaľ sú grafity Zvolen iba premaľované fasádnou farbou, tak po zaschnutí […]

By |12 novembra, 2013|odstránenie graffiti Zvolen|0 Comments